ไอเดียตกแต่งห้องน้ำด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า

ไอเดียตกแต่งห้องน้ำด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า

ไอเดียตกแต่งห้องน้ำด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือนเมื่อเก่าแล้วอาจมีการชำรุดหรือไม่สวยงามเช่นเดิมจนอยากเปลี่ยนใหม่ เมื่อได้ของใหม่มาแล้วต้องทิ้งของเก่าก็เป็นที่น่าเสียดาย การนำเฟอร์นิเจอร์กลับมาใช้ใหม่(Reuse)โดยการนำไปรีโมเดลและประยุกต์จัดวางในห้องอื่นภายในบ้านก็เป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจไม่น้อย planbanana จึงขอนำเสนอไอเดียตกแต่งห้องน้ำด้วยเฟอร์เจอร์เก่า ซึ่งเป็นไอเดียที่ช่วยให้คุณประหยัดรายจ่าย ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับของเก่าภายในบ้าน อีกทั้งยังได้ห้องนำ้ที่มีการตกแต่งที่เก๋ไก๋สวยงามอีกด้วย

Photo Via Rilane
Photo Via Rilane
Photo Via Locati Architects
Photo Via Locati Architects
Photo Via DIY Network
Photo Via DIY Network
Photo Via DIY Network
Photo Via DIY Network
Photo Via Deavita
Photo Via Deavita
Photo Via Makely Home
Photo Via Makely Home
Photo Via DIY Network
Photo Via DIY Network
Photo Via Cabelas
Photo Via Cabelas
Photo Via DIY Network
Photo Via DIY Network
Photo Via Kitchenolog
Photo Via Kitchenolog

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า