DIY พรมเช็ดเท้าจากขดเชือก

DIY พรมเช็ดเท้าจากขดเชือก

DIY พรมเช็ดเท้าจากขดเชือก

plan12111525

วัสดุและอุปกรณ์

1.เชือกเส้นใยธรรมชาติ

2.ปืนกาวและกาวแท่ง

3.แปรงทาสี

4.เทปกาว

5.สีอครีลิคสีขาว

6.กรรไกร

plan12111513

วิธีทำ

1.ใช้ปืนกาวยิงกาวร้อนที่ปลายเชือกด้านหนึ่ง จากนั้นเริ่มทำการขดเชือกเป็นวงกลมขนาดประมาณเหรียญ

plan12111514plan12111515

2.ใช้ปืนกาวยิงกาวแล้วทำการขดซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนเป็นวงกลมขนาดใหญ่ขึ้นมา ตัดเชือกออกเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วจึงยิงกาวร้อนที่ปลายเชือกเพื่อเก็บปลาย

plan12111516plan12111517plan12111518

3.ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยให้ได้วงกลมที่มีขนาดแตกต่างกันหลายๆ อัน

plan12111519

4.จัดวางเชือกวงกลมวางเรียงกันให้เป็นรูปร่างพรมเช็ดเท้าที่ต้องการแล้วจึงใช้ปืนกาวยิงเพื่อยึดติดวงกลมแต่ละวงให้แน่น

plan12111520plan12111521

5.ใช้เทปกาวแปะคาดพรมเช็ดเท้าในตำแน่งที่ต้องการทาสี จากนั้นใช้แปรงทาสีจุ่มสีขาวทาส่วนที่ต้องการให้ทั่ว

plan12111522plan12111523

6.ดึงเทปกาวออก นำไปผึ่งให้แห้ง เพียงเท่านี้คุณก็จะได้พรมเช็ดเท้าจากขดเชือกไว้ใช้ด้วยฝีมือคุณเองแล้ว

plan12111524plan12111526

ภาพ-ไอเดีย : Design Sponge

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า