DIY กล่องใส่ของชิคๆ

DIY กล่องใส่ของชิคๆ

DIY กล่องใส่ของชิคๆ

plan27101501

วัสดุและอุปกรณ์

1. เชือกป่าน

2. เชือกปอสีน้ำตาล

3. กล่องกระดาษเปล่า

4. มีดคัทเตอร์

5. กาวร้อน

6. กรรไกร

plan27101502

วิธีการทำ

1. ใช้คัทเตอร์ตัดฝาปิดกล่องกระดาษออกทั้ง 4 ด้าน

plan271015032. นำเชือกป่านวางไปตามขอบด้านล่างของกล่อง ใช้กาวร้อนยึดติดเชือกให้แน่น

plan271015043. ทำการวนเชือกรอบกล่องเป็นชั้นๆ โดนทำการติดกาวร้อนเป็นระยะ ติดวนไปเรื่อยๆ จนถึงขอบด้านบนของกล่อง เมื่อสุดขอบใช้กาวติดเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย

plan27101505

plan27101506

4. ใช้กรรไกรตัดเส้นใยที่ยื่นรุงรังออกมาให้เรียบ

plan27101507

5. นำเชือกปอมาวางและใช้กาวร้อนติดให้แน่นไปตามแนวปากกล่องทั้ง 4 ด้าน

plan27101508

เพียงเท่านี้ก็จะได้กล่องเก๋ๆ จากฝีมือคุณเองไว้ใส่ของกระจุกกระจิก อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับกล่องใส่ของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย

plan27101509

ภาพ-ไอเดีย : All Parenting

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า