ไอเดีนตกแต่งห้องนอนด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องหวาย

ไอเดีนตกแต่งห้องนอนด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องหวาย

ไอเดีนตกแต่งห้องนอนด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องหวาย

หวายเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่เป็นเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่ และหวายมีหนาม คุณสมบัติใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ หวายส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มาจากหวายธรรมชาติ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ของหวาย เป็นส่วนของลำต้นที่ลอกเอากาบใบออกแล้ว นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การนำหวายมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนั้นสามารถหาเครื่องหวายได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หวายเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีหวายถึง 60 ชนิดที่พบในไทย ในวันนี้ Planbanana จึงได้นำไอเดีนตกแต่งห้องนอนด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องหวายมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน

Photo Via Yaleswimcamp
Photo Via Yaleswimcamp
Photo Via American Rattan
Photo Via American Rattan
Photo Via American Rattan
Photo Via American Rattan
Photo Via Seawinds Trading Co.
Photo Via Seawinds Trading Co.
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via American Rattan
Photo Via American Rattan
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Valencia
Photo Via Valencia
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via Kozy Kingdom
Photo Via American Rattan
Photo Via American Rattan

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า