หลากดีไซน์โคมไฟโต๊ะทำงานสวยๆ

หลากดีไซน์โคมไฟโต๊ะทำงานสวยๆ

หลากดีไซน์โคมไฟโต๊ะทำงานสวยๆ

ห้องทำงานที่บ้านเป็นห้องหนึ่งที่เจ้าของบ้านมักใช้เวลาอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน ห้องทำงานที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีการจัดวางที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ มีอากาศถ่ายเทที่สะดวก มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการการทำงานครบครัน จะต้องมีแสงสว่างที่เพียงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอีกด้วย ในเวลากลางวันนั้นแสงธรรมชาติเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดจึงควรมีหน้าต่างที่เพียงพอ ส่วนตอนกลางคืนแสงจากโคมไฟจะเป็นส่วนสำคัญที่ให้แสงสว่างในการทำงาน Planbanana จึงขอนำเสนอตัวอย่างหลากหลายดีไซน์ ซึ่งนอกจากจะมีดีไซน์ที่เหมาะสมกับโต๊ะทำงานแล้วยังมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะสมกับการแต่งบ้านอีกด้วย

Photo Via Northern Lighting AS
Photo Via Northern Lighting AS
Photo Via 2015 Anglepoise
Photo Via 2015 Anglepoise
Photo Via Brdr Kruger
Photo Via Brdr Kruger
Photo Via Heathfield & Co
Photo Via Heathfield & Co
Photo Via MOSS Design
Photo Via MOSS Design
Photo Via Resident
Photo Via Resident
Photo Via Wastberg
Photo Via Wastberg
Photo Via Hay
Photo Via Hay

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า