DIY ชั้นวางของสวยๆ จากกล่องรองเท้า

DIY ชั้นวางของสวยๆ จากกล่องรองเท้า

DIY ชั้นวางของสวยๆ จากกล่องรองเท้า

plan15091513

วัสดุและอุปกรณ์

  1. กล่องรองเท้า
  2. สีสเปรย์สีขาว
  3. กระดาษห่อของขวัญลายที่ชอบ
  4. กรรไกร
  5. ปากกา

plan15091514

วิธีทำ

  1. พ่นสีสเปรย์ด้านนอกกล่องรองเท้าให้เป็นสีขาวทั่วทั้งกล่อง

plan15091515

  1. ใช้ปากกาวาดรูปหัวใจที่ด้านหลังกระดาษห่อของขวัญแล้วตัดออก จะได้รูปหัวใจลายสวย

plan15091516plan15091517

  1. นำกระดาษห่อของขวัญแปะด้านในกล่องยกเว้นด้านกว้างสองด้าน

plan15091518

  1. แปะกระดาษหัวใจที่ด้านนอกของกล่องในแนวตั้งของด้านยาว

plan15091519นำกล่องที่เสร็จเรียบร้อยไปแขวนหรือยึดติดกับผนัง จะทำให้ได้ชั้นวางของกระจุกระจิกลายสวยจากกล่องรองเท้า

plan15091520

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า