หลากไอเดียที่เก็บของเล่นเด็กสุดครีเอท

หลากไอเดียที่เก็บของเล่นเด็กสุดครีเอท

หลากไอเดียที่เก็บของเล่นเด็กสุดครีเอท

ของเล่นเด็กคือ วัตถุใดๆ ที่เด็กนำเล่น แล้วสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็ก อีกทั่งยังเป็นสื่อที่สามารถนำเด็กเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้าน ของเล่นจึงเป็นสิ่งของที่คุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อให้กับลูกรัก แต่เมื่อของเล่นที่บ้านมีมากเกินไปหรือบ้านมีพื้นที่ที่จำกัดจึงต้องมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับเก็บของเล่นให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ Planbanana จึงขอนำเสนอหลากไอเดียที่เก็บของเล่นเด็กสุดครีเอท เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นแนวทางในการจัดตกแต่งบ้านเพื่อลูกรัก

Photo Via Landofnod
Photo Via Landofnod
Photo Via Project Nursery
Photo Via Project Nursery
Photo Via The Sweetest Digs
Photo Via The Sweetest Digs
Photo Via Centsationalgirl
Photo Via Centsationalgirl
Photo Via House to Home
Photo Via House to Home
Photo Via FamilyFun
Photo Via FamilyFun
Photo Via Hayneedle
Photo Via Hayneedle
Photo Via Style-files
Photo Via Style-files
Photo Via Lumberjocks
Photo Via Lumberjocks
Photo Via Style-files
Photo Via Style-files
Photo Via The Craftiestof Women
Photo Via The Craftiestof Women

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า