DIY ที่ครอบโคมไฟจากกิ่งไม้

DIY ที่ครอบโคมไฟจากกิ่งไม้

DIY ที่ครอบโคมไฟจากกิ่งไม้

plan310815107

วัสดุและอุปกรณ์

1. กิ่งไม้ขนาดเล็ก ขนาดเท่าๆ กันจำนวน 1 กอง

2. ที่ครอบโคมไฟเก่าที่ชำรุดหรือไม่ใช้แล้ว

3. กรรไกร

4. ปืนกาว

plan310815108

วิธีการทำ

1. ใช้กรรไกรตัดผ้าออกจากที่ครอบโคมไฟออกให้หมดจนเหลือแต่โครงเหล็ก

plan310815109

2. นำกิ่งไม้มาวางทาบตามความสูงของโครงเหล็ก กะระยะให้พอเหมาะจากนั้นนำปืนกาวมายิงติดกิ่งไม้กับโครงเหล็กทั้ง 2 ตำแหน่งดังภาพ

plan310815110plan310815111

3. ทำการติดเรียงโดยเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปจนรอบที่ครอบโคมไฟพอดี เมื่อเสร็จแล้วนำที่ครอบโคมไฟไปติดกับโคมไฟให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็จะได้ที่ครอบโคมไฟจากกิ่งไม้ DIY สวยๆ ได้ตกแต่งบ้าน

plan310815112

plan310815107

ภาพ : The Shabby Creek Cottage

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า