หลากไอเดียเปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นของแต่งบ้านเก๋ๆ

หลากไอเดียเปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นของแต่งบ้านเก๋ๆ

หลากไอเดียเปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นของแต่งบ้านเก๋ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่าหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง แต่เมื่อหลอดไฟนั้นก็มีวันที่หมดอายุไขในการใช้งานจึงจำเป็นต้องทิ้งหลอดไฟนั้นๆ เมื่อถึงเวลา ทำให้ขยะจากหลอดไฟมีจำนวนมากมาย การนำเอาหลอดไฟที่ไร้ค่าเหล่านั้นมาสร้างสรรเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาย่อมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้เก่าหลอดไฟเก่า ในวันนี้ Planbanana จึงขอนำเสนอหลากไอเดียเปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นของแต่งบ้านเก๋ๆ  เป็นผลงาน DIY ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ ซึ่งนอกจากจะได้ของตกแต่งบ้านสวยๆ ไว้ใช้แล้วยังช่วยลดขยะเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

Photo Via Dale una segunda oportunidad
Photo Via Dale una segunda oportunidad
Photo Via ETSY
Photo Via ETSY
Photo Via Sergio Silva
Photo Via Sergio Silva
Photo Via ETSY
Photo Via ETSY
Photo Via DCarreo
Photo Via DCarreo
Photo Via Hype Verde
Photo Via Hype Verde
Photo Via Pinterest
Photo Via Pinterest
Photo Via Suraiya Onnesha
Photo Via Suraiya Onnesha
Photo Via ETSY
Photo Via ETSY
Photo Via ETSY
Photo Via ETSY
Photo Via INOOL
Photo Via INOOL
Photo Via Noton The High Street
Photo Via Noton The High Street
Photo Via Sheknows
Photo Via Sheknows
Photo Via kelseybang
Photo Via kelseybang
Photo Via Uncommon Designs
Photo Via Uncommon Designs

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า