หลากการแต่งสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้เมืองร้อน

หลากการแต่งสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้เมืองร้อน

หลากการแต่งสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้เมืองร้อน

สวนพันธุ์ไม้เมืองร้อนเป็นสวนที่มีเสน่ห์และมีมนต์ขลังน่าค้นหา การจัดตกแต่งจะเน้นความกลมกลืนของธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ในสวน บ่อยครั้งที่เราเห็นสวนลักษณะนี้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น นก ผีเสื้อ และกระรอก ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้กับสวน พรรณไม้ที่เลือกใช้ในสวนใหญ่จะเน้นไม้เมืองร้อนที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ และมีรูปทรงเป็นธรรมชาติไม่ต้องอาศัยการตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ แต่สวนพันธุ์ไม้เมืองร้อนนั้นก็มีข้อจำกัดคือเรื่องแสงสว่างที่ไม่จัดจ้า จึงเหมาะปลูกพรรณไม้ประเภทไม้ใบมากกว่าไม้ดอก โดยอาจเล่นสีสันจากความด่างของใบไม้ สีของดอกไม้บางชนิด ของตกแต่งในสวนจะเน้นเนื้อแท้ของวัสดุที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องตกแต่งมากมาย เช่น เก้าอี้ไม้เก่า ตอไม้ หิน และแผ่นทางเท้าจากหินทราย ศิลาแลง หรืออิฐดินเผา เป็นต้น บางสวนอาจจัดให้มีมุมน้ำตกและบ่อน้ำด้วย ซึ่งรูปแบบที่เหมาะกับสวนพันธุ์ไม้เมืองร้อนก็คือน้ำตกและบ่อน้ำรูปทรงธรรมชาติ

พันธุ์ไม้เมืองร้อน-01
Photo Via Simbiosi
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-02
Photo Via The Art of Space
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-03
Photo Via Amelia B. Lima & Associates
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-04
Photo Via AHBL
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-05
Photo Via Peter Ivancovich Landscape Design
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-06
Photo Via Rooming
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-07
Photo Via Lonny
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-08
Photo Via Haddonstone
พันธุ์ไม้เมืองร้อน-09
Photo Via DesignBlue, Inc.

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ www.planbanana.com