แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง ความแตกต่างที่สวยงามลงตัว

แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง ความแตกต่างที่สวยงามลงตัว

แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง ความแตกต่างที่สวยงามลงตัว

สีเหลืองมักเป็นสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเฉลิมฉลองเป็นสีของความแจ่มใส มักจะเกี่ยวข้องกับเชาว์ สติปัญญาข้างในและพลังของความคิดเป็นภูมิและความหยั่งรู้ เป็นความจำที่แจ่มใส ความคิดที่กระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดี ส่วนสีเทาเป็นสีที่สื่อถึงความลึกลับ ความสงบ ความเงียบ สุภาพ และสุขุม แต่เมื่อมีการนำสองสีนี้มาผสมผสานในการตกแต่งบ้านจึงทำให้เกิดผลงานที่สวยงามลงตัวบนความแตกต่าง การตกแต่งด้วยสีเทาและสีเหลืองจะมีความสวยงามแบบใดบ้างนั้น PlanBanana ได้รวบรวมไอเดียการตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยสองสีนี้มาให้ทุกท่านได้ชม

แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง-01
Photo Via Intexure Architects
แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง-02
Photo Via Teragon Developments
แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง-03
Photo Via Drapery Street
แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง-04
Photo Via Gaile Guevara
แต่งห้องนั่งเล่นด้วยสีเทาและเหลือง-05
Photo Via Phillips Collection

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ www.planbanana.com