โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น

โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น

โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น

เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่มักมีโลกส่วนตัวสูงและรักอิสระ จึงเห็นได้ว่าเด็กวัยรุ่นนั้นจึงมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องของตนเองเมื่ออยู่ที่บ้าน อาจเป็นเพราะต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของเสียงพูดคุยหรือการมีคนเดินผ่านไปผ่านมา ดังนั้นการออกแบบให้ห้องนอนของพวกเขามีความพร้อมสรรพในเรื่องการทำการบ้านหรือค้นคว้าข้อมูลในการเรียนก็จะเป็นที่ถูกใจของเด็กวัยนี้มากที่สุด ทางเราจึงขอนำเสนอไอเดียการออกแบบมุมโต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่นในแบบต่างๆ ที่จะเป็นที่ถูกใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบห้องนอนที่บ้านได้อย่างดี

โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-01
Photo Via Jennifer Gustafson Interior Design
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-02
Photo Via Angus Cowan Constructions
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-03
Photo Via Causa Design Group
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-04
Photo Via Kerrie L. Kelly
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-05
Photo Via Susanna Cots
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-06
Photo Via Dupuis Design
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-07
Photo Via Peter A. Sellar
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-08
Photo Via Dayka Robinson Designs
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-09
Photo Via Dupuis Design
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-10
Photo Via Sara Bates
โต๊ะทำการบ้านในห้องนอนวัยรุ่น-11
Photo Via Matarozzi Pelsinger Builders

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า