หลากไอเดียเคาน์เตอร์บาร์ในห้องครัว

หลากไอเดียเคาน์เตอร์บาร์ในห้องครัว

หลากไอเดียเคาน์เตอร์บาร์ในห้องครัว

เคาน์เตอร์บาร์ในห้องครัวเป็นพื้นที่สำหรับนั่งจิบเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารอย่างไม่เป็นทางการมากนัก เป็นมุมที่สมาชิกในบ้านสามารถใช้เวลาร่วมกันได้ในขณะทำการประกอบอาหาร สามารถนั่งชมกระบวนการทำและคอยชิมฝีมือโดยไม่ไปเกะกะการทำถ้าอยู่ในบริเวณนี้ของห้องครัว อีกทั้งยังเปลี่ยนเป็นมุมเครื่องดื่มเหมือนในร้านอาหารหากมีการจัดปาร์ตี้ภายในบ้านได้อีกด้วย การออกแบบตกแต่งเคาน์เตอร์บาร์ในห้องครัวนั้นจะมีความหลากหลายและสวยงามแบบใดบ้างนั้น ทาง PlanBanana ได้จัดรวบรวมมาให้ทุกท่านรับชมและใช้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านต่อไป

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า