DIY ม่านวิบวับจากขวดพลาสติก

DIY ม่านวิบวับจากขวดพลาสติก

DIY ม่านวิบวับจากขวดพลาสติก

plan29031529

วัสดุและอุปกรณ์
1. ขวดพลาสติก  (ขนาดและสีเดียวกัน)
2. กรรไกร
3. เข็ม (ขนาดที่ร้อยเส้นเอ็นได้)
4. เส้นเอ็นไนลอน
5. ราวแขวนผ้าม่าน
6. ห่วงคล้องราวผ้าม่าน

วิธีการทำ
1. ใช้กรรไกรตัดขวดพลาสติกบริเวณที่สูงจากก้นขวดขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว ตัดแยกก้นขวดออกมาจะทำให้ได้ก้นขวดที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้พลาสติก ทำการตัดเก็บเรียงกันไว้ให้มีจำนวนมากพอสำหรับทำผ้าม่าน

plan29031530

plan29031531

2. ใช้เช็มร้อยเส้นเอ็นไนลอนแล้วร้อยดอกไม้จากก้นขวดเข้าด้วยกันในลักษณะเรียงกันแบบสับหว่างจนได้ม่านที่มีขนาดใหญ่ตามที่ต้องการ นำม่านจากขวดพลาสติกที่ได้มาร้อยห่วงคล้องม่านแล้วนำไปติดกับราวแขวนผ้าม่านที่ได้เตรียมไว้ เพียงเท่านี้ก็จะได้ม่านวิบวับจากขวดพลาสติกเหลือใช้ที่ทั้งสวยงามและช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

plan29031532 plan29031533

ภาพ : So Creative Things
เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า