ตกแต่งห้องครัวสไตล์เอเชีย

ตกแต่งห้องครัวสไตล์เอเชีย

ตกแต่งห้องครัวสไตล์เอเชีย

สไตล์เอเชีย (Asian Style) เมื่อศึกษารูปแบบการตกแต่งแล้วจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ตามความเหมาะสม เช่น ในถิ่นที่มีไม้มากก็จะใช้ไม้ หรือในถิ่นที่หาไม้ได้ยากกว่าก็จะใช้วัสดุอย่างอื่น การสร้างที่อยู่อาศัยจึงขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ ดินฟ้าอากาศ และพื้นเพสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในวันนี้ PlanBanana.com จึงนำเสนอไอเดียการออกแบบตกแต่งห้องครัวสไตล์เอเชียที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของคนไทยได้เป็นอย่างดี

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า