ตกแต่งห้องทานอาหารโทนสีเขียว

ตกแต่งห้องทานอาหารโทนสีเขียว

ตกแต่งห้องทานอาหารโทนสีเขียว

ในด้านของจิตวิทยา สีเขียวนั้นเป็นสีที่ให้ความรู้สึกงอกงาม สดชื่น สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อความรู้สึกที่เป็นบวกทั้งสิ้น การใช้สีเขียวในการออกแบบตกแต่งภายในย่อมมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สดชื่น ร่มรื่นเมื่ออยู่อาศัยภายในบ้าน เนื่องจากสีเขียวเป็นสีที่สื่อถึงธรรมชาติจึงสามารถใช้สีเขียวกับทุกๆ ห้องเพราะเป็นสีแห่งความสมดุลเป็นที่สุด บทความนี้จึงขอนำเสนอไอเดียตกแต่งห้องทานอาหารด้วยโทนสีเขียว ที่เสมือนเป็นการจำลองการรับประทานอาหารท่ามกลางสีสันแห่งธรรมชาติภายใน

เรื่อง : แบบบ้าน & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า