ไอเดียที่เก็บของในห้องน้ำ DIY

ไอเดียที่เก็บของในห้องน้ำ DIY

ที่เก็บของในห้องน้ำ-01
Photo Via DIY Network

ไอเดียออกแบบที่เก็บของในห้องน้ำ DIY อย่างชาญฉลาด

ห้องน้ำ คือหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน นอกจากเรื่องความสะอาดและความสวยงามสบายตาแล้ว อุปกรณ์สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยให้หยิบใช้เครื่องใช้ได้สะดวกก็ควรให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน หากอุปกรณ์ใส่ของต่างๆนั้นทำมาจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วก็จะยิ่งช่วยให้ประหยัดรายจ่ายและอนุรักษ์โลกได้ และยิ่งหากเป็นอุปกรณ์ที่เราทำเองแล้วยิ่งทำให้เกิดความภูมิใจในผลงานอีกด้วย เราจึงขอนำเสนอไอเดียออกแบบที่เก็บของในห้องน้ำ DIY อย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการไอเดียทำของเก๋ๆ ไว้ใช้ในห้องน้ำที่บ้าน

เรื่อง : แบบบ้าน  & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า