ไอเดียตกแต่งห้องครัวด้วยเครื่องครัวสแตนเลส

ไอเดียตกแต่งห้องครัวด้วยเครื่องครัวสแตนเลส

ไอเดียตกแต่งห้องครัวด้วยเครื่องครัวสแตนเลส

สแตนเลส คือโลหะผสมที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็น เป็นวัสดุที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด มีความต้านทานต่ออุณหภูมิที่สูงและต่ำ มีความคงทน มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะสแตนเลสเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบ 100% และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่ดีมากมายจึงได้มีการเลือกสแตนเลสมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และ เครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างกว้างขวางและหลากหลาย PlanBanana.com จึงขอนำเสนอไอเดียการออกแบบตกแต่งห้องครัวด้วยเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์สแตนเลสที่ทั้งมีความสวยงามและคงทนให้กับผู้ที่สนใจ

ไอเดียตกแต่งห้องครัว-01
Photo Via Minneapolis Architects & Designers ALTUS Architecture + Design

เรื่อง : แบบบ้าน  & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ แปลนบานาน่า
ไอเดียตกแต่งห้องครัว
ด้วยเครื่องครัวสแตนเลส