ไอเดียแต่งสวนสไตล์บาหลี

ไอเดียแต่งสวนสไตล์บาหลี

ไอเดียแต่งสวนสไตล์บาหลี

การตกแต่งสวนสไตล์บาหลีมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับสวนเมืองร้อนโดยทั่วไป ลักษณะพันธุ์ไม้ที่ใช้มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ใช้ในสวนบ้านเรา เช่น ชบา กล้วยประดับ เฟิร์นชนิดต่างๆ ไผ่ ปาล์ม ไม้น้ำต่างๆ กก บัว เป็นต้น และด้วยวิถีชีวิตแบบบาหลีเกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตประจำวันอยู่มาก ประติมากรรมรูปสลักต่างๆ ทั้งคน สัตว์ อมนุษย์ จึงถูกนำมาจัดในประดับไว้ในสวนเพื่อให้เกิดบรรยากาศเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตแบบชาวบาหลี และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนเช่นเดียวกับบาหลี ดังนั้นสไตล์การจัดสวนแบบบาหลีจึงมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศของบ้านเรามากที่สุด Plan Banana จึงได้นำเสนอไอเดียตกแต่งสวนสไตล์บาหลีมาให้ผู้ที่ชื่นชอบและสนใจใช่เป็นไอเดียในการตกแต่งจัดสวนสวยภายในบ้าน

ไอเดียการแต่งสวนสไตล์บาหลี
Photo Via Art-Posters

เรื่อง : แบบบ้าน  & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ planbanana.com
ไอเดียแต่งสวนสไตล์บาหลี