บ้านไม้มัลลิแกน โอเรก้อน สหรัฐอเมริกา

บ้านไม้มัลลิแกน โอเรก้อน สหรัฐอเมริกา

plan150215102

ออกแบบ : Rick Berry Scott Edwards Architecture.
ภาพ :
 Homedsgn
เรื่อง : แบบบ้าน  & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ planbanana.com
บ้านไม้ชั้นเดียวมัลลิแกน โอเรก้อน สหรัฐอเมริกา