บ้านพักเชิงเขาที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

บ้านพักเชิงเขาที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

บ้านพักเชิงเขาที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

plan15021567

Design & Photos : Jamie Bush & Co.
เรื่อง : แบบบ้าน  & ไอเดียแต่งบ้าน ที่ planbanana.com