บ้านไม้ชั้นเดียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บ้านไม้ชั้นเดียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บ้านไม้ชั้นเดียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบที่เป็นมิตรและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ลดการใช้พลังงาน และนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บ้านหลังนี้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ขัดแย้ง

plan20011502

plan20011504

plan20011503

plan20011510