ตรียัมปวาย แบบบ้าน 2 ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

ตรียัมปวาย แบบบ้าน 2 ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

แบบบ้าน “ตรียัมปวาย”

รายละเอียด : แบบบ้านสองชั้น
พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 152 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ : กว้างอย่าน้อย 7.10 เมตร ลึก 17.50 เมตร
ค่าก่อสร้าง : ประมาณ 1,292,000 บาท

หมายเหตุ
-ขนาดที่ดินแบบคร่าวๆเพื่อใช้ประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดของตัวที่ดินจริงอาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่าก็ได้
-ราคาก่อสร้างข้างต้นยังไม่รวมวัสดุที่เจ้าของบ้านต้องจัดวื้อเอง เช่น วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ดวงโคม ปลั๊กไฟ หรือตามแต่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาจะตกลงกัน

แบบบ้านฟรี ตรียัมปวาย

แบบบ้านแจกฟรี ตรียัมปวาย แบบบ้าน13011505

แบบบ้านแจกฟรี ตรียัมปวาย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ